Acetaldehyd

Acetylen

Bromethan

Destilace silic

Důkaz dvojné vazby

Důkaz uhlíku

Ethylen

Ethylformiát

Fenolát sodný

Fluorescein

Chromatografie na sloupci

Chromatografie TLC

Acetylsalicylová kyselina

Methan

Mýdlo a povrchové napětí

Přímá extrakce lipidů

Reakce alkoholů se sodíkem

Redukující a neredukující sacharidy

Sublimace naftalenu

Spalování organických sloučenin

Škodliviny v cigaretovém kouři

 

VÍCE POKUSŮ

  

O AUTORECH