Nejprve se ujistěte, že dokonale znáte všechna bezpečností pravidla !!!

Pamatujte :

Pravidla nestačí jen znát, musíte je bezpodmínečně dodržovat !!!

 

 

POKRAČOVAT NA POKUSY