Doktorandi

  

 

Mgr. Jan Vondruška

 

Téma disertační práce:

Obsah vybraných rizikových prvků v plodnicích volně rostoucích hub s léčivými účinky

Plánovaný termín ukončení studia: 2022
Školitel: doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D. (distanční studium)
e-mail: jan.vondruska.1993@gmail.com

 

 

 
Mgr. Jan Opekar

Téma disertační práce:
Organosirné sloučeniny cibule kuchyňské (Allium cepa)

Plánovaný termín ukončení studia: 2024
Školitel: doc. ing. Roman Kubec, Ph.D. (prezenční studium)
e-mail: opekaj02@zf.jcu.cz
 

 

 
Mgr. Jiří Krejsa

Téma disertační práce:
Těžké kovy v jedlých houbách

Plánovaný termín ukončení studia: 2025
Školitel: doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D.  (prezenční studium)
e-mail: jirik.krejsa@gmail.com
 

 


12.2. 2021