Doktorandi

  

 

 

Mgr. Kristýna Kupcová

 

Téma disertační práce: Biologicky a senzoricky aktivní sirné sloučeniny houževnatce jedlého

Plánovaný termín ukončení studia: 2015
Školitel: doc. Ing. Roman Kubec, Ph.D. (prezenční studium)
e-mail: kristyna.kupcova@seznam.cz

 

 

 

Mgr. Iveta Štefanová

 

Téma disertační práce:

Plánovaný termín ukončení studia: 2017
Školitel: doc. Ing. Roman Kubec, Ph.D. (prezenční studium)
e-mail: ivetastefanova@seznam.cz

 

 


1.6. 2016