Pedagogičtí pracovníci

 
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
proděkan ZF JU pro vědu a výzkum
vedoucí katedry aplikované chemie
profesor pro obor zemědělská chemie
prorektor Jihočeské university 1998-2001

Výuka: Analytická chemie, analýza potravin

Výzkum: Analytická chemie zdravotně významných přírodních látek, separační metody, zejména vysokoúčinná kapalinová chromatografie a kapilární elektroforéza, chemie rozkladných procesů v potravinách, tvorba biogenních aminů v potravinách a krmivech

č.dveří: 204  , tel.: 387 772 655, e-mail: krizek@zf.jcu.cz
URL: http://home.zf.jcu.cz/~krizek/

 

 

prof. Ing. Pavel Kalač, CSc.
profesor pro obor zemědělská chemie

Výuka: Organická chemie, potravinářská chemie, chemie životního prostředí, metodika práce s chemickými informacemi

Výzkum: Chemie silážování pícnin, těžké kovy v houbách, přirozené škodlivé složky krmiv a potravin, biogenní aminy a polyaminy v potravinách a krmivech

č.dveří: 209 , tel.: 387 772 657, e-mail: kalac@zf.jcu.cz
URL: http://home.zf.jcu.cz/~kalac/

 

 

doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
docent pro obor zemědělská chemie

Výuka: Biochemie, makromolekulární chemie

Výzkum: Složení lipidů v potravinách a krmivech

č.dveří: 206 , tel.: 387 772 654, e-mail: spicka@zf.jcu.cz

 

 

 

doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D.

docentka pro obor zemědělská chemie

Výuka: Biochemie, základy chemických technologií

Výzkum: Zdravotně významné látky v rostlinách, flavonoidy, polyaminy, kapilární elektroforéza

č.dveří: 208 , tel.: 387 772 658, e-mail: dadakova@zf.jcu.cz

 

 

 

doc. Ing. Roman Kubec, Ph.D.

docent pro obor chemie a analýza potravin

Výuka: Organická chemie

Výzkum: Chemie přírodních látek, sirné sloučeniny v potravinách a zemědělských produktech

č.dveří: 110 , tel.: 387 772 664, e-mail: kubec@zf.jcu.cz

 

 

 

doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

docent pro obor didaktika chemie

Výuka: Didaktika chemie, anorganická chemie

Výzkum: Kumulace těžkých kovů v plodnicích hub, migrace těžkých kovů v životním prostředí

č.dveří: 114 , tel.: 387 772 650, e-mail: lsvoboda@zf.jcu.cz

http://www.antonicus.cz/

 

 

 

doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D.

docent pro obor zemědělská chemie

Výuka: Analytická a anorganická chemie

Výzkum: Spektrální analýza, environmentální analytická chemie

 

č.dveří: 114 , tel.: 387 772 650, e-mail: simajan@seznam.cz

 

 

 

 

 Mgr. Martin Šeda, Ph.D.

Výuka: Zemědělská chemie

 

Výzkum: Spektrální analýza, environmentální analytická chemie

 

č.dveří: 205 , tel.: 387 772 652, e-mail: sedama01@zf.jcu.cz

 

 

 Ing. Kateřina Matějková, Ph.D.

Výuka: Zemědělská chemie, biochemie

 

Výzkum: Zemědělská chemie

 

č.dveří: 205 , tel.: 387 772 652, e-mail: katerinamatejkova9@gmail.com

 

 

 Mgr. Iveta Štefanová, Ph.D.

Výuka: Zemědělská a potravinářská chemie

 

Výzkum: Chemie přírodních látek, sirné sloučeniny v potravinách a zemědělských produktech

 

č.dveří: 109 , tel.: 387 772 665, e-mail:  stefanova@zf.jcu.cz

 

 

 

 Ing. Petra Bittnerová, Ph.D.

Výuka: Zemědělská chemie, biochemie

 

Výzkum: Chemie přírodních látek, sirné sloučeniny v potravinách a zemědělských produktech

 

č.dveří: 109 , tel.: 387 772 665, e-mail:  bittnerova@zf.jcu.cz

 


25.5. 2021