Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta,
Katedra aplikované chemie,
Branišovská 1457, PSČ 370 05 České Budějovice
tel.: 387 772 656
e-mail: vsoukup@zf.jcu.cz