Katedra má tři laboratoře pro výuku v magisterském studiu.
Doktorandi mají k dispozici, kromě výzkumných laboratoří, jednu
prostornou laboratoř pro přípravné práce