Doktorský studijní program Didaktika chemie 

doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. je externím školitelem studijního programu Didaktika chemie, který je akreditován na PřF UK Praha.

Podrobnosti o oboru naleznete zde.

Zájemcům o studium podá bližší informace školitel.


30.5.2018