Skripta

Učitelé katedry vydali následující tituly skript, doporučované v současnosti pro výuku. Skripta jsou dostupná v prodejně studijní literatury v přízemí budovy menzy JU.

 

Autoři

Název

Rok vyd.

Kalač, P.- Helclová, Z.

Cvičení z organické chemie

1995

Kalač, P.

Organická chemie - základní část

1996

Vorel, F.

Toxikologie

1996

Špička, J.

Biochemie - cvičení

1996

Špička, J.

Makromolekulární chemie

1997

Kalač, P.- Tříska, J.

Chemie životního prostředí

1998

Čipera, J.- Jírovcová, E.- Havlíčková, B.- Špička, J.

Příprava ke studiu chemie na JU v Č. Budějovicích

1999

Koloros, P.

Technika a didaktika školních chemických pokusů I

1999

Lichtenberg, K.- Lukavská, A.

Preparativní cvičení z anorganické chemie

1999

Havlíčková, B.

Vybrané problémy přírodních věd. Díl VI, chemická část (pro posluchače učitelství 1.stupně ZŠ)

2000

Čipera, J.- Svoboda, L.

Didaktika chemie I

2000

Čipera, J.- Svoboda, L.

Didaktika chemie II

2001

Havlíčková, B.

Příklady z obecné chemie

2001

Kalač, P.

Organická chemie přírodních látek a kontaminantů

2001

Křížek, M.

Základy výpočtů v analytické chemii

2001

Havlíčková, B.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie na ZF JU v Č.Budějovicích

2002

Špička, J.

Biochemie

2004

Křížek,M. - Jírovcová, E.

Cvičení z anorganické a analytické chemie

2010

Kalač, P.- Tříska, J. – Kolář, L. – Jírovcová, E. Chemie životního prostředí 2010
Kubec, R.  Úlohy z organické chemie (elektronická forma) 2010

Křížek, M.- Šíma, J.

Analytická chemie

2015

Šeda, M.

Základy obecné chemie s praktickými příklady

2017

 


26.3.2020