Charakteristika katedry

Katedra chemie a agrochemie patřila mezi prvé, které byly ustaveny při vzniku fakulty v roce 1960. V roce 1972 se název změnil na katedru chemie. Výuka spočívala především v anorganické, analytické a organické chemii a biochemii. Až do roku 1996 sídlila katedra ve Šrámkově ulici 9, od té doby je v nové budově v areálu AV ČR a JU ve Čtyřech Dvorech.

Po vzniku JU v roce 1991 rozšířila katedra svou výukovou činnost také pro Pedagogickou fakultu, poté i pro Biologickou (od roku 2007 Přírodovědeckou)  fakultu a posléze i pro Zdravotně sociální fakultu. Počet vyučovaných předmětů se podstatně zvýšil na současných přibližně dvacet. V souvislosti s tímto vývojem byla katedra v roce 2009 přejmenována na katedru aplikované chemie.

Mezi interní učitele, kteří na katedře působili delší dobu a podíleli se na přípravě generací absolventů, patřili zejména:
 
prof. Jaroslav Bican, CSc. (1960 - 1990)
doc. Eva Bűrgerová, CSc. (1970 - 1993)
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.(1995 - 2000)
prof. Ing. Karel Drbal, CSc. (1964 - 2001)
RNDr. PhMr. Jaroslav Dudek (1962 - 1971)
Ing. Stanislav Gajdůšek, CSc. (1961 - 1969)
Mgr. Božena Havlíčková (1995-2012)
Ing. Zuzana Helclová (1991 - 1998)
RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. (2004-2009)
Ing. Eva Jírovcová, Ph.D. (1996-2011)
prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc. (1962 - 1972)
Ing. Michael Kroupa, CSc. (1976 - 1991)
Ing. Alena Lukavská (1991 - 1993)
Ing. Jiří Mitiska, CSc. (1960 - 1969)
Ing. Josef Staněk (1961 - 1976)
Ing. Josef Strada, CSc. (1964 - 1972)
Ing. Jaroslav Švehla, CSc. (1993 - 2012)

Výzkumné a odborné zaměření katedry je uvedeno v části Výzkum.

Pracovníci katedry předávají své zkušenosti a poznatky pracovníkům různých oblastí zemědělství, zemědělských služeb a školství formou vyžádaných přednášek a konzultací.

Programy COST 917 a 922 (Cooperation in Science and Technology) poskytly pracovníkům katedry příležitost pro četné mezinárodní kontakty na úrovni celé Evropské unie. Pracovníci katedry se podíleli na přípravě a průběhu řady vědeckých setkání, např. 52. sjezdu českých a slovenských chemických společností v Č.Budějovicích v roce 2000 či konference COST 917 v Praze v roce 1999 s účastníky ze 14 zemí.


19.3.2012