Výzkum

    

Vzhledem k svému začlenění do struktury Zemědělské fakulty se katedra již od svého vzniku orientuje na problematiku spojenou s chemií životního prostředí a chemií krmiv, především siláží. V posledních deseti letech jsme se začali věnovat též chemii potravin - především studiu přirozeně se vyskytujících zdravotně významných látek.

Při studiu migrace těžkých kovů v ekosystémech se v současnosti zaměřujeme především na povrchové vody a sedimenty vodních nádrží. Kromě těžkých kovů stanovovaných metodou atomové absorpční spektroskopie (AAS) stanovujeme též nekovy, případně  i izotopy prvků, metodou ICP-MS. Dlouhodobě se rovněž zabýváme výzkumem kumulace těžkých kovů v plodnicích volně rostoucích hub.

V oblasti chemie potravin jsme zaměřeni především na rozkladné procesy v materiálech s vyšším obsahem bílkovin (např. maso, sýry). Mezi indikátory rozkladu těchto materiálů patří biogenní aminy. Tyto látky stanovujeme metodou kapilární zónové elektroforézy (CZE). V poslední době se zaměřujeme především na maso sladkovodních ryb a maso teplokrevných zvířat. Zajímavých výsledků bylo dosaženo u piva, sýrů a kysaného zelí.

Flavonoidy patří do skupiny rostlinných polyfenolů s výraznými antioxidačními vlastnostmi. Zvýšený přísun těchto látek v potravinách působí příznivě na kardiovaskulární systém a působí rovněž preventivně proti vzniku rakovinných onemocnění. Flavonoidy stanovujeme metodou kapilární zónové elektroforézy v zemědělsky významných plodinách a léčivých rostlinách.

Nejen v tuku mořských ryb, ale též ve sladkovodních rybách se vyskytují ve zvýšeném množství vysocenenasycené mastné kyseliny (např. dokosahexaenová, eikosapentaenová). Působí příznivě na omezení výskytu kardiovaskulárních chorob. Stanovujeme je pomocí plynové chromatografie.

Instrumentální vybavení

Grantová činnost

Významné publikace

 


14.2.2021