Aluminotermie

Blesky ve zkumavce

Dichromanová sopka

Fialová fontána

Fontána se změnou barvy

Hoření síry v kyslíku

Reakce chloru se sodíkem

Rozpustnost a polarita

Skákající sodík

Vytěsňování halogenů

 

VÍCE POKUSŮ

  

O AUTORECH