Cvičení z anorganické a analytické chemie

 

Preparativní cvičení z anorganické chemie

 

Analytická chemie, přednášky

 

Biochemie, přednášky

 

Biochemie, cvičení

 

Laboratorní technika

 

Laboratoř organické chemie

 

Makromolekulární chemie

 

Organická chemie, základní část

 

Organická chemie přírodních látek a kontaminantů

 

Podklady pro semináře z organické chemie, doc. Dadáková

 

Chemie životního prostředí