Pedagogická fakulta

 

Opatření vedoucího Katedry aplikované chemie k organizaci SZZ

Pro získání dalších informací k jednotlivým předmětům zadejte v databázi STAG jeho zkratku (Prohlížení IS/ STAG

> Předměty).

 

Předmět

Rozsah

Sem.

STAG

Obor

Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího

Analytická chemie I

2/0

ZS

ALCZ1

 

 

Analytická chemie I

2/1

ZS

ALC1

 

 

Analytická chemie II

2/0

LS

ALC2

ZŠ,SŠ

 

Anorganická chemie I

2/1

LS

ACH1B

 

Anorganická chemie II

2/1

ZS

ACH2B

 

Biochemie

2/4

LS

BICHB

Chemie životního prostředí

2/0 

ZS 

CŽP 

ZŠ, SŠ 

 

Chemie životního prostředí

2/0 

ZS 

ENCHB 

ZŠ, SŠ 

 

Didaktika chemie I

2/0

ZS

DICZ1

 

 

Didaktika chemie I

2/0

ZS

DCHS1

 

 

Didaktika chemie II

0/2

LS

DICZ2

 

 

Didaktika chemie II

0/2

LS

DICS2

 

 

Didaktika chemie III

1/1

ZS

DICZ3

 

 

Didaktika chemie III

1/1

ZS

DICS3

 

 

Didaktika chemie IV

2/2

LS

DICZ4

 

 

Didaktika chemie IV

2/2

LS

DICS4

 

 

Fysikální chemie

2/2

LS

FYC

 

 

Laboratorní technika

0/3

LS

LBT

ZŠ, SŠ

 

Makromolekulární chemie

2/0

LS

MMC

ZŠ, SŠ

 

Metodika práce s chemickými informacemi

0/2

LS

PCI

ZŠ, SŠ

 

 

Obecná chemie

2/2

ZS

OBCHB

ZŠ, SŠ

 

Organická chemie I

2/1

LS

OGC1

ZŠ, SŠ

 

 

Organická chemie II

2/1

ZS

OGC2

ZŠ, SŠ

 

 

Počítače ve výuce chemie

0/2

LS

PVC

ZŠ, SŠ

 

 

Praktika z analytické chemie 0/2 LS PANCB

 

Praktika z anorganické chemie

0/3

ZS

AGP

ZŠ, SŠ

 

Praktika z organické chemie

0/2

ZS

OGPZ

 

 

Praktika z organické chemie

0/3

ZS

OGPS

 

 

Průběžná pedagogická praxe

0/2

ZS,LS

PPPZ

 

 

Průběžná pedagogická praxe

0/2

ZS,LS

PPPS

 

 

Repetitorium chemie

0/2

ZS

RPC

ZŠ, SŠ

 

 

Souvislá pedagogická praxe

4 týdny

ZS,LS

SZ

 

 

Souvislá pedagogická praxe

4 týdny

ZS,LS

SS

 

 

Stechiometrie a chemická nomenklatura

0/2

ZS

SCNOB

ZŠ, SŠ

 

Technika a didaktika školních pokusů I

0/2

LS

TDPZ1

 

 

Technika a didaktika školních pokusů I

0/2

LS

TDP1

 

 

Technika a didaktika školních pokusů II

0/2

ZS

TDPZ2

 

 

Technika a didaktika školních pokusů II

0/2

ZS

TDPS2

 

 

Toxikologie

1/0

ZS

TOX

ZŠ, SŠ

 

 

Základy chemických technologií

2/0

LS

ZCH

ZŠ, SŠ

 

 

Spektroskopické praktikum

Projekt FRVŠ č.46/2013


17.10.2017