Pedagogická fakulta

 

Opatření vedoucího Katedry aplikované chemie k organizaci SZZ

Nabídka kvalifikačních prací

Vedoucí práce

Sledování vybraných biologicky aktivních látek (zejména ze skupiny flavonoidů) v netradiční zelenině a ovoci doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D.
Počítačové hry ve výuce anorganické chemie (pro studenty PF) doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
Obsah vybraných těžkých kovů v plodnicích vyšších hub z potenciálně rizikových lokalit (Bude upřesněno dle možností studenta.) doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Stanovení vybraných kovů v půdách a v houbách v těsné blízkosti dálnice D1

Stanovení vybraných kovů v jedlých houbách v zájmové lokalitě historicky zatížené těžbou a zpracováním rud

Mgr. Martin Šeda, Ph.D.
Organosirné sloučeniny česnekovitých rostlin Mgr. Iveta Štefanová, Ph.D.

 

Předmět

STAG

Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího

Analytická chemie II

ALC2

 

Anorganická chemie I

ACH1B

 

Anorganická chemie II

ACH2B

 

Biochemie

BICHB

Chemie životního prostředí

CŽP 

 

Chemie životního prostředí

ENCHB 

 

Laboratorní technika

LBT

 

Makromolekulární chemie

MMC

 

Obecná chemie

OBCHB

 

Praktika z analytické chemie PANCB

 

Praktika z anorganické chemie

AGP

 

Stechiometrie a chemická nomenklatura

SCNOB

 

Základy chemických technologií

ZCH

 

 

Spektroskopické praktikum (Projekt FRVŠ č.46/2013)

 


5.2.2021