Pedagogická fakulta

 

Opatření vedoucího Katedry aplikované chemie k organizaci SZZ

 

 

Předmět

STAG

Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího

Analytická chemie II

ALC2

 

Anorganická chemie I

ACH1B

 

Anorganická chemie II

ACH2B

 

Biochemie

BICHB

Chemie životního prostředí

CŽP 

 

Chemie životního prostředí

ENCHB 

 

Laboratorní technika

LBT

 

Makromolekulární chemie

MMC

 

Obecná chemie

OBCHB

 

Praktika z analytické chemie PANCB

 

Praktika z anorganické chemie

AGP

 

Stechiometrie a chemická nomenklatura

SCNOB

 

Základy chemických technologií

ZCH

 

 

Spektroskopické praktikum (Projekt FRVŠ č.46/2013)

 


27.8.2018