Spektroskopické praktikum

 

Spektrofotometrické stanovení Fe ve vzorcích vod metodou s 1,10-fenanthrolinem

Spektrofotometrické stanovení manganu ve vodách po oxidaci na manganistan

Stanovení celkových anionických tenzidů metodou extrakční spektrofotometrie

Spektrofotometrické stanovení fenolů se 4-aminoantipyrinem

Turbidimetrické stanovení síranů ve vzorcích vod

Optimalizace podmínek při stanovení Zn metodou AAS s plamenovou atomizací

Optimalizace pracovních podmínek při stanovení Pb metodou ETAAS

Stanovení Zn a Al v modelových vzorcích metodou FAAS

Stanovení Pb a Cd ve vlasech metodou ETAAS po předchozím mikrovlnném rozkladu

Stanovení Na a K ve vzorcích vod metodou plamenové fotometrie