Zdravotně sociální fakulta

Katedra vyučuje chemické předměty pro několik studijních oborů:

Pro získání dalších informací k jednotlivým předmětům zadejte v databázi STAG jeho zkratku (Prohlížení IS/ STAG

> Předměty).

  

Předmět

Rozsah

Sem.

STAG

Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího

 Analytická chemie

2/2 

ZS 

TANCM 

 

 

 Analytická chemie

2/2

ZS

XACHM

 

 

 Anorganická chemie

1/1

ZS

DORCH

 

 Anorganická chemie KS

 

ZS

HORCH

 

 Analytická chemie - laboratorium

0/2

ZS

DANCH

 

 Biochemie

2/2

LS

DBCHE

 Biochemie pro KS

3/2

LS

HBCHE

 Chemie 1

1/1

ZS

ZBCH1

 Chemie, biochemie

2/1

ZS

TCHBI

 

 Obecná a fyzikální chemie

2/1

ZS

DOFCH

 

 

 Organická chemie

2/2

ZS

TORCH

 

 Organická chemie

2/2

LS

XORCH

 

 Organická chemie

8/ sem.

LS

YORCH

 

 

 Potravinářská chemie I, II

2/1 a 3/2

ZS/ LS

TPCH1, TPCH2

 

 Vybrané kapitoly z chemie

2/2

ZS

XVKCH

 Vybrané kapitoly z chemie KS

10/10/ sem.

ZS

YVKCH

 

 Vybrané kapitoly z chemie a jaderné fyziky KS

2/0

ZS

JCHEM

 Vybrané kapitoly z chemie a jaderné fyziky

4/0

ZS

ICHEM

 Základy chemických technologií 2/0 LS JZACH    
 Základy chemických technologií KS 10 hod. LS JZACH  

 

Spektroskopické praktikum

Projekt FRVŠ č.46/2013


27.2.2018