Doktorský studijní program Zemědělská chemie 

Obor byl akreditován v roce 1998 a reakreditován v létech 2001, 2005, 2009 a 2015. Jeho cílem je příprava odborníků pro výzkum a praxi, kteří dokáží posuzovat technologické pochody a děje v zemědělských ekosystémech s hlubokou znalostí chemie. Podrobné údaje, popisující složení oborové rady, profil a uplatnění absolventa, studijní předměty, témata disertačních prací a obhájené disertační práce jsou k dispozici na stránce ZF JU, věnované přímo tomuto oboru. Údaje o současných doktorandech jsou na webové stránce katedry chemie.

Významné publikace doktorandů jsou zahrnuty v přehledu publikační aktivity katedry.

 

DOKTORSKÉ STUDIUM OBORU ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE ÚSPĚŠNĚ UKONČILI:

1. Ing. Eva JÍROVCOVÁ (2000):  Studium absorptivity p-benzochinonu a hydrochinonu a možnosti jejího využití pro separaci z vod (prof. K. Drbal)

2. Mgr. Lubomír SVOBODA (2001):  Faktory ovlivňující obsah těžkých kovů v houbách. (prof. P. Kalač)

3. Ing. Dagmar JANOUŠKOVÁ (2002): Rtuť ve tkáních ryb (prof. K. Drbal a prof. Z. Svobodová, VÚRH Vodňany)

4. Ing. Štěpánka STEIDLOVÁ-CHMELOVÁ (2003): Výskyt některých minoritních látek ve vybraných druzích siláží a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu (prof. P. Kalač)

5. Ing. Eva DADÁKOVÁ (2006): Vývoj metodiky stanovení významných flavonoidů a její aplikace na vybrané zemědělské plodiny (prof. M. Křížek)

6. Mgr. Vladislav CHRASTNÝ (2006): Analytické možnosti stanovení stopových prvků v povrchových vodách metodou ICP-MS (prof. M. Křížek)

7. Mgr. Petra KRAUSOVÁ (2006):  Faktory ovlivňující výskyt biologicky účinných polyaminů ve vybraných potravinách (prof. P. Kalač)

8. Ing. Mária KOZOVÁ (2009): Změny obsahu biologicky účinných polyaminů při skladování a zpracování vybraných potravních surovin (prof. P. Kalač)

9.   Ing. Petra KREJČOVÁ (2013): Významné sekundární sirné metabolity v rostlinách čeledi Alliaceae (doc. R. Kubec)

10. Ing. Petra KUČEROVÁ (2013): Studium barevných sloučenin vznikajících během zpracování česneku a cibule (doc. R. Kubec)

11. Ing. Kateřina MATĚJKOVÁ (2013): Tvorba biogenních aminů v mase vybraných druhů ryb (prof. M. Křížek)

12. Mgr. Martin ŠEDA (2014) Výskyt a interakce jódu v přírodním prostředí se zaměřením na hydrosféru (prof. M. Křížek)

13. Ing. Iveta MAREŠOVÁ (2014): Biomasa jako zdroj lignanů a studium jejich distribuce (prof. J. Tříska)

14. Mgr. Daniela CHVALOVÁ (2016): Zastoupení biologicky účinných mastných kyselin v lipidech vybraných druhů sladkovodních ryb (doc. J. Špička)

15. Mgr. Kristýna KUPCOVÁ (2018): Sekundární sirné metabolity houževnatce jedlého (doc. R. Kubec)

16. Mgr. Iveta ŠTEFANOVÁ (2018): Senzoricky a biologicky aktivní sirné sloučeniny cibule kuchyňské (Allium cepa L.) (doc. R. Kubec)


3.5.2019