Zemědělská fakulta

 

Nabídka kvalifikačních prací

Vedoucí práce

Sledování vybraných biologicky aktivních látek (zejména ze skupiny flavonoidů) v netradiční zelenině a ovoci doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D.
Počítačové hry ve výuce anorganické chemie (pro studenty PF) doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
Obsah vybraných těžkých kovů v plodnicích vyšších hub z potenciálně rizikových lokalit (Bude upřesněno dle možností studenta.) doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Stanovení vybraných kovů v půdách a v houbách v těsné blízkosti dálnice D1

Stanovení vybraných kovů v jedlých houbách v zájmové lokalitě historicky zatížené těžbou a zpracováním rud

Mgr. Martin Šeda, Ph.D.
Organosirné sloučeniny česnekovitých rostlin Mgr. Iveta Štefanová, Ph.D.

 

Předmět

STAG

 
Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího
Program
cvičení

Anorganická a analytická chemie

ACHVZ

Anorganická a analytická chemie KS

QACHV

 

 

Vybrané kapitoly z chemie

VKCH

Biochemie

BCHVZ

 

Biochemie

NBCHV

 

Chemie životního prostředí

ENCHB 

 

 

Chemie životního prostředí

CŽP 

 

 

Organická chemie

 OCHVZ

Zemědělská chemie  

 ZCHPP

 

Biochemie pro KS

QBCHV

 

 

Biochemie pro KS

QNBCH

 

 

Zemědělská chemie  pro KS

 QZCHP

 

 

Spektroskopické praktikum (Projekt FRVŠ č.46/2013)

 


5.2.2021