Zemědělská fakulta

Katedra vyučuje chemické předměty pro obory:

Zemědělství (ZEM), Agropodnikání (AGRO), Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (TUSHK), Zootechnika (ZOO), Agroekologie (AEK) a Zemědělské biotechnologie (BT), Biologie a ochrana zájmových organismů (BOZO)

Pro získání dalších informací k jednotlivým předmětům zadejte v databázi STAG jeho zkratku (Prohlížení IS/ STAG

> Předměty).

 

Předmět

Rozsah

Sem.

STAG

 
Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího
Program
cvičení

Anorganická a analytická chemie

2/2

ZS

ACHVZ

Anorganická a analytická chemie KS

12 hod.

ZS

QACHV

 

 

Vybrané kapitoly z chemie

2/2

ZS

VKCH

Biochemie

2/2

ZS

BCHVZ

 

Biochemie

2/2

ZS

NBCHV

 

Hydrochemie

2/2

LS

ZHCHR 

 

 

 

Chemie životního prostředí

2/0 

ZS 

ENCHB 

 

 

Chemie životního prostředí

2/0 

ZS 

CŽP 

 

 

Organická chemie

 2/2

 LS

 OCHVZ

Organická chemie KS

 12 hod.

 LS

 OCHVZ

     

Zemědělská chemie  

2/2

 ZS

 ZCHPP

 

Biochemie pro KS

2/2

ZS

QBCHV

 

 

Biochemie pro KS

2/2

ZS

QNBCH

 

 

Zemědělská chemie  pro KS

 

 ZS

 QZCHP

 

 

Spektroskopické praktikum

Projekt FRVŠ č.46/2013


6.3.2018