Zemědělská fakulta

 

 

 

Předmět

STAG

 
Zkouškové
otázky
Informace
vyučujícího
Program
cvičení

Anorganická a analytická chemie

ACHVZ

Anorganická a analytická chemie KS

QACHV

 

 

Vybrané kapitoly z chemie

VKCH

Biochemie

BCHVZ

 

Biochemie

NBCHV

 

Chemie životního prostředí

ENCHB 

 

 

Chemie životního prostředí

CŽP 

 

 

Organická chemie

 OCHVZ

Zemědělská chemie  

 ZCHPP

 

Biochemie pro KS

QBCHV

 

 

Biochemie pro KS

QNBCH

 

 

Zemědělská chemie  pro KS

 QZCHP

 

 

Spektroskopické praktikum (Projekt FRVŠ č.46/2013)

 


27.2.2019