Výuka

pohled do studentských laboratoří

 

Katedra vyučuje chemické předměty na čtyřech fakultách Jihočeské univerzity. Podrobnější informace o výuce, studiu, předmětech atd. viz příslušné odkazy členěné dle jednotlivých fakult (níže)

Výuka v rámci bakalářského a magisterského stupně :

Zemědělská fakulta

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Zdravotně sociální fakulta

 

 

 

Doktorský studijní program


12.2.2021